DS đội tuyển HSG cấp THCS 2018-2019

Thứ tư - 02/01/2019 21:59

UBND HUYỆN QUỐC OAI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
CẤP THCS NĂM HỌC 2018-2019
 
TT Họ tên

 
Ngày sinh Lớp Trường THCS Huyện Môn
 dự thi
Ghi chú
1 Kiều Thị Kim Huệ 08/04/2004 9C Ngọc Liệp Quốc Oai GDCD  
2 Kiều Thị Thu Hiền 01/05/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai GDCD  
3 Phùng Thị Quỳnh Anh 15/07/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai GDCD  
4 Tạ Thị Mai Hương 24/06/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai GDCD  
5 Dương Thị Tuyết 14/05/2004 9A Tân Hòa Quốc Oai GDCD  
6 Nguyễn Phượng Chúc 16/10/2004 9B Phượng Cách Quốc Oai GDCD  
7 Nguyễn Thu Huyền 04/06/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai GDCD  
8 Hoàng Thị  Thanh Thu 18/06/2004 9A Tân Phú Quốc Oai GDCD  
9 Nguyễn Xuân Quỳnh 22/07/2004 9A Tân Phú Quốc Oai GDCD  
10 Lê Thị Ngọc 29/10/2004 9A Tân Phú Quốc Oai GDCD  
11 Nguyễn Thị Tuyền 11/02/2004 9D Cấn Hữu Quốc Oai Địa lý  
12 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 14/01/2004 9A Đại Thành Quốc Oai Địa lý  
13 Bùi Thị Như Ý 22/12/2004 9D Cấn Hữu Quốc Oai Địa lý  
14 Nguyễn Minh Thu 23/02/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai Địa lý  
15 Nguyễn Thị Ngọc 13/02/2004 9E Sài Sơn Quốc Oai Địa lý  
16 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/06/2004 9A Tân Hòa Quốc Oai Địa lý  
17 Nguyễn Thị Xuyên 06/04/2004 9D Cấn Hữu Quốc Oai Địa lý  
18 Dương Trà My 21/06/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Địa lý  
19 Nguyễn  Thị Yến 02/12/2004 9A Tân Hòa Quốc Oai Địa lý  
20  Hoàng Thị Phương Anh 07/12/2004 9A Tân Hòa Quốc Oai Địa lý  
21 Tạ Thị Thanh Lam 16/07/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Sinh học  
22 Hoàng Mỹ Lệ 07/02/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai Sinh học  
23 Nguyễn Hữu Khải 23/02/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai Sinh học  
24 Nguyễn Thị Lụa 06/01/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Sinh học  
25 Nguyễn Ngọc Yến 04/01/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Sinh học  
26 Phùng Khánh Linh 29/03/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai Sinh học  
27 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/11/2004 9C Tuyết Nghĩa Quốc Oai Sinh học  
28 Nguyễn Chí Thành 10/09/2004 9A Nghĩa Hương Quốc Oai Sinh học  
29 Trịnh Thị Thanh Thảo 21/10/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai Sinh học  
30 Nguyễn Ngọc Ánh 25/02/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai Sinh học  
31 Lê Thị Ngọc Anh 06/02/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
32 Ngô Đức Uy 19/04/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
33 Trần Thị Khánh Linh 28/12/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
34 Đỗ Thị Linh 17/07/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Ngữ văn  
35 Hoàng Nhật Linh 25/12/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Ngữ văn  
36 Nguyễn Thị Hải Anh 24/04/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
37 Phí Thị Xuân Trinh 05/01/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai Ngữ văn  
38 Dương Phùng Mỹ Anh 22/10/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
39 Nguyễn Xuân Trường 09/01/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Ngữ văn  
40 Phí Thị Diễm Quỳnh 04/04/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Ngữ văn  
41 Nguyễn Phú Mạnh Quang 11/05/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Vật lý  
42 Tạ Vũ Linh 14/02/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Vật lý  
43 Phan Thị Hồng Ánh 01/03/2004 9B Sài Sơn Quốc Oai Vật lý  
44 Nguyễn Văn Linh 28/01/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Vật lý  
45 Nguyễn Đắc Trường 16/07/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Vật lý  
46 Dương Thu Huyên 12/07/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Vật lý  
47 Đỗ Minh Ngọc 06/06/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Vật lý  
48 Nguyễn Văn Việt 01/05/2004 9C Đồng Quang Quốc Oai Vật lý  
49 Dương Phan Anh Thư 18/11/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Vật lý  
50 Nguyễn Xuân Việt 21/10/2004 9B Phượng Cách Quốc Oai Vật lý  
51 Nguyễn Quang Bình 04/08/2004 9B Sài Sơn Quốc Oai Tin học  
52 Nguyễn Thị Mỹ Dung 20/08/2004 9B Sài Sơn Quốc Oai Tin học  
53 Nguyễn Đan Trường 30/10/2004 9B Tuyết Nghĩa Quốc Oai Tin học  
54 Nguyễn Hữu Đạt 07/09/2005 8A Sài Sơn Quốc Oai Tin học  
55 Nguyễn Thị Phương Linh 08/02/2005 8A Sài Sơn Quốc Oai Tin học  
56 Bùi Thị Cẩm Nhung 20/09/2004 9B Sài Sơn Quốc Oai Lịch sử  
57 Lý Huyền Trang 26/06/2004 9D Cấn Hữu Quốc Oai Lịch sử  
58 Trần Ánh Nguyệt 13/12/2004 9B Tuyết Nghĩa Quốc Oai Lịch sử  
59 Nguyễn Thủy Xuân Tiên 20/01/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Lịch sử  
60 Nông Minh Hòa 23/07/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Lịch sử  
61 Trần Thị Mai 26/06/2004 9C Đồng Quang Quốc Oai Lịch sử  
62 Hoàng Tùng Anh 13/05/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Lịch sử  
63 Dương Đình Linh 21/10/2004 9A Tân Hòa Quốc Oai Lịch sử  
64 Nguyễn Văn Sỹ 15/10/2004 9C Đồng Quang Quốc Oai Lịch sử  
65 Nguyễn Bích Quyên 26/01/2004 9B Phượng Cách Quốc Oai Lịch sử  
66 Tạ Kim Ngân 15/12/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai Hóa học  
67 Đỗ Hoàng Minh 14/01/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Hóa học  
68 Trịnh Đình Nam 28/02/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Hóa học  
69 Nguyễn Ngọc Lễ 04/11/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Hóa học  
70 Nguyễn Diệu Anh 29/08/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Hóa học  
71 Lê Văn Tuấn 06/01/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Hóa học  
72 Nguyễn Khắc Điệp 22/08/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Hóa học  
73 Nguyễn Văn Vũ 27/06/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Hóa học  
74 Nguyễn Thị Huyền 17/04/2004 9E Thị Trấn Quốc Oai Hóa học  
75 Phùng Thị Thu Trang 08/09/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Hóa học  
76 Nguyễn Hoàng Quỳnh Xuân 19/01/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
77 Nguyễn Thị Dịu 30/09/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
78 Nguyễn Ngọc Phương 22/09/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
79 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/03/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
80 Đoàn Yến Chi 28/03/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
81 Trịnh Thị Ngọc  Hoàn 26/05/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
82 Tạ Bích Ngọc 27/08/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
83 Nguyễn Thị Trang Nhung 20/12/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
84 Nguyễn Phương  Anh 04/03/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Tiếng Anh  
85 Nguyễn Phương  Linh 22/10/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Tiếng Anh  
86 Nguyễn Hữu Nam Hòa
 
06/05/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Toán  
87 Nguyễn Phương Nhi
 
27/10/2004 9D Hòa Thạch Quốc Oai Toán  
88 Nguyễn Đình Luật
 
21/07/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Toán  
89 Đỗ Huy Cường
 
17/03/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Toán  
90 Nguyễn Đạt Trọng
 
10/06/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Toán  
91 Nguyễn Tiến Thực
 
01/03/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Toán  
92 Lý Minh Tuấn
 
27/01/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Toán  
93 Lê Hiền Hiếu
 
11/03/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Toán  
94 Phạm Ngọc Hiếu
 
18/06/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Toán  
95 Nguyễn Doãn Đạt
 
26/9/2004 9A Ngọc Mỹ Quốc Oai Toán  
96 Tạ Thị Thanh Lam 16/07/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Khoa học  
97 Nguyễn Ngọc Yến 04/01/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Khoa học  
98 Trịnh Thị Thanh Thảo 21/10/2004 9A Hòa Thạch Quốc Oai Khoa học  
99 Nguyễn Phú Mạnh Quang 11/05/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
100 Nguyễn Văn Linh 28/01/2004 9C Cấn Hữu Quốc Oai Khoa học  
101 Nguyễn Đắc Trường 16/07/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
102 Dương Thu Huyên 12/07/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
103 Đỗ Minh Ngọc 06/06/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
104 Tạ Kim Ngân 15/12/2004 9B Ngọc Liệp Quốc Oai Khoa học  
105 Đỗ Hoàng Minh 14/01/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
106 Trịnh Đình Nam 28/02/2004 9C Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
107 Nguyễn Ngọc Lễ 04/11/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
108 Nguyễn Khắc Điệp 22/08/2004 9A Tân Phú Quốc Oai Khoa học  
109 Nguyễn Thị Huyền 17/04/2004 9E Thị Trấn Quốc Oai Khoa học  
110 Nguyễn Hoàng Quỳnh Xuân 19/01/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
111 Nguyễn Hữu Nam Hòa
 
06/05/2004 9A Sài Sơn Quốc Oai Khoa học  
112 Nguyễn Phương Nhi
 
27/10/2004 9D Hòa Thạch Quốc Oai Khoa học  
113 Nguyễn Đình Luật
 
21/07/2004 9A Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
114 Lê Hiền Hiếu
 
11/03/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
115 Phạm Ngọc Hiếu
 
18/06/2004 9B Kiều Phú Quốc Oai Khoa học  
         
(Danh sách có 115 thí sinh).Trong đó có 95 các môn VH, 20 các em thi Khoa học
Người lập bảng
Lê Thị Hải Yến
Quốc Oai, ngày 20 tháng 12 năm 2018
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Nam

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 110 | lượt tải:37
Video
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,079
  • Tháng hiện tại97,803
  • Tổng lượt truy cập993,531
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Thi toán online
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây