Kế hoạch năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 23/11/2018 20:16
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG THCS HÒA THẠCH


Số: 03/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Thạch, ngày  06  tháng 09 năm 2018
                                      KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
                                                      Năm học 2018 - 2019
  1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Hướng dẫn số 3630/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2018 - 2019;
          Căn cứ Đề án số 122/ĐA-UBND ngày 05/12/2016 của UBND huyện Quốc Oai về nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020;
          Căn cứ văn bản số 02/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 30/8/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS;
          Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS và tình hình thực tế của ngành GD&ĐT Quốc Oai;
Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế năm học 2018 - 2019 của trường THCS Hoà Thạch.
II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Thuận lợi:
 Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó có 80% đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp. Năng lực giảng dạy hầu hết đạt khá trở lên, có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần đoàn kết tốt.
          Học sinh đã có chuyển biến về nề nếp và học tập, đa số các em có ý thức đạo đức tốt.
          Chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, chất lượng đại trà đảm bảo.
Sự quan tâm và chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã Hòa Thạch.
          Cha mẹ học sinh quan tâm  và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc học một ca, thuận lợi cho việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động đoàn thể, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu cũng như việc khai thác các thiết bị dạy học.
2.Khó khăn:
Chất lượng đầu vào lớp 6 chưa cao, phong trào học tập tại các thôn không đều, số ít phụ huynh học sinh còn ít quan tâm tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của con em mình, phương pháp giáo dục còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
Một số học sinh chưa ngoan, cha mẹ học sinh bận rộn làm ăn ít quan tâm đến con cái còn phó mặc cho nhà trường.
Năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm của giáo viên chưa đồng đều, một vài giáo viên ứng dụng CNTT còn hạn chế, vẫn còn giáo viên chưa thực sự chú tâm với nghề còn chưa nghiêm túc trong thực hiện quy chế chuyên môn.
Hoà Thạch có diện tích đất tự nhiên rộng, nên việc đi lại của học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn nhất là học sinh khối 6 và 7.
Địa phương có nhiều cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, do vậy nhà trường phải thường xuyên giải quyết cho học sinh ở địa phương khác chuyển đi và đến, nên sĩ số học sinh luôn biến động.
3. Kết quả nổi bật năm học 2017 - 2018:
          3.1. Xếp loại 2 mặt học sinh:
- Tổng số học sinh : 1029
* Giáo dục văn hóa
Khối TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL-%
6 261 60 23 127 48.7 67 25.7 6 2.3  
7 289 63 21.8 120 41.5 75 26 30 10.4 1 - 0.38%
8 222 46 20.7 101 45.5 71 32 4 1.8  
9 257 98 38.1 116 45.1 43 16.7 0 0  
Tổng 1029 267 25.9 464 45.1 256 24.9 40 3.89  
01 học sinh khuyết tật hòa nhập
* Giáo dục đạo đức      
Khối Xếp loại hạnh kiểm
TSHS Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 261 224 93.5 12 4.6 4 1.53 1 0.38
7 289 244 84.4 37 12.8 7 2.42 0 0
8 222 201 90.5 20 9.01 1 0.45 0 0
9 257 245 95.3 12 4.67 0 0 0 0
Tổng 1029 934 90.8 91 7.87 12 1.17 1 0.1
01 học sinh khuyết tật hòa nhập
                  
          3.2. Thành tích khác:
- Giáo viên:
+ 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó:
+ 07 giáo viên xếp loại xuất sắc.
+ 4 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi bộ môn.
          + 6 Cán bộ giáo viên đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua.
- Học sinh:
+ 8 học sinh đạt giải thi HSG cấp thành phố, trong đó:1 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.
+ 49 em đạt giải cấp huyện, trong đó: 1 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba, 26 giải khuyến khích.
+ Môn sinh 8 xếp thứ 2, môn GDCD 8 xếp thứ 3, môn hóa 8 xếp thứ 5,  môn toán 8 xếp thứ 6.
- Tập thể:
Đề nghị công nhân tập thể lao động tiên tiến.
Đề nghị công nhận tập thể tiên tiến TDTT.
III/ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019
          * CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ
1. Xây dựng cảnh quan nhà trường “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”; Giải quyết triệt để khu vệ sinh học sinh theo hướng chuẩn, sạch, đảm bảo vệ sinh.
2. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỉ cương của đội ngũ CBQL, GV và nề nếp, chất lượng của học sinh đảm bảo: Quản lý thực - học thực - dạy thực - đánh giá thực; thực hiện tốt công tác đánh giá CBQL, GV, NV, NLĐ.
3. Nâng cao chất lượng các kì kiểm tra đánh giá, các cuộc thi của GV và HS; chuẩn bị tốt điều kiện và các giải pháp chuẩn bị cho thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 theo hướng đổi mới.
         3.1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Tăng cường nề nếp, kỉ cương trong nhà trường gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi nhà trường; nâng cao vai trò của GVCN, của các tổ chức Đội, Đoàn, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý và phối hợp giáo dục toàn diện cho HS; Thực hiện giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho HS lớp 6.
          3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
4. Tăng cường tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; Tăng cường đổi mới phương pháp, đa dạng các hình thức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, chuẩn bị tốt đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và GV đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng.
          6. Huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo các hoạt động giáo dục; tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách và các trang thiết bị dạy học gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; khai thác và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng, thiết bị, phòng học bộ môn, thư viện trong nhà trường.
           7. Thực hiện đề án hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT.
          8. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về dạy thêm học thêm, các quy định về quản lý và thu chi tài chính.
3.2. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU.
          Xây dựng nhà trường có nề nếp dạy và học tốt, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.
          3.2.1. Chỉ tiêu xếp loại 2 mặt của học sinh:
          3.2.1.1. Học lực:
Khối TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL-%
6 249 57 22.9 118 47.4 68 27.3 6 2.4  
7 262 65 24.8 120 45.8 71 27.1 6 2.3  
8 284 63 22.2 120 42.2 75 26.4 26 9.2  
9 221 62 28.0 95 43.0 64 29.0      
Tổng 1016 247 24.3 453 44.6 278 27.4 38 3.7  
01 học sinh khuyết tật hòa nhập


3.2.1.2. Hạnh kiểm
Khối Xếp loại hạnh kiểm
TSHS Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 249 219 88.0 25 10.0 4 1.6 1 0.4
7 262 231 88.2 26 9.9 4 1.5 1 0.4
8 284 256 90.1 26 9.2 2 0.7 0  
9 221 191 86.4 26 11.8 4 1.8 0  
Tổng 1016 897 88.3 103 10.1 14 1.4 2 0.2
01 học sinh khuyết tật hòa nhập
* Lên lớp: 99%
              * Được công nhận tốt nghiệp THCS: 100%
              * Thi vào lớp 10 THPT:
                        - Tổng điểm bình quân 2 môn: 10,2
                        - Xếp thứ 12
                        - Đỗ THPT công lập: 80%
          3.2.2. Chỉ tiêu học sinh giỏi:
          3.2.2.1. HSG khối 9:
Môn Toán Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa GDCD IJSO
Huyện 1 0 2 1 1 4 2 1 2 2
Đội tuyển 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2
Thành phố 1         1 1   1 1
         
3.2.2.2. Học sinh giỏi Olympic cấp Huyện:
Môn Toán 8 Lý 8 Hóa 8 Văn 8 Anh 8 Toán 7 Văn 7 Anh 7 Toán 6 Văn 6 Anh 6
HSG 4 1 4 2 2 3 3 2 4 4 3
ĐTMR 1 0 1 1 1            
Xếp thứ 12 15 8 12 8 8 11 8 8 5 8
         
          3.2.3. Chỉ tiêu và phân công phụ trách các cuộc thi:
S
TT
Cuộc thi Phụ trách Giải cấp huyện Giải cấp TP
1 GV dạy giỏi Hóa học, Địa lý Hà, T.Thanh Nhì, Ba KK
2 Giáo viên dạy giỏi Thể dục M.Hùng; Lê Đức Minh KK  
3 Thi IJSO Hà, Thanh, Thu, Trần Thủy 2 1
4 Thi HSG các môn văn hóa 9   5
5 Thi Olympic toán, văn, anh 6 Hùng , Khanh, Thao,Thành    
6 Thi Olympic toán, văn, anh 7 Hùng Lung, Thắm, Huyền    
7 Thi Olympic toán, văn, anh 8 Hùng, Thực, Việt Hằng, Hà    
8 Thi Olympic Lý, Hóa, Sinh 8 Hùng Sơn, Lan, Nhu    
9 Thi Olympic Sử, Địa, GDCD8 Hùng, Tuân, Tuyết, Tuyên    
          3.2.4. Danh hiệu thi đua:
                   - Tập thể trường: Tập thể lao động tiên tiến.
                   - CSTĐ cơ sở: 05 đồng chí.
                   - GV dạy giỏi bộ môn cấp Thành phố: 01 đồng chí.
                   - GV dạy giỏi bộ môn cấp huyện: 04 đồng chí
                   - Liên đội mạnh cấp huyện.
                   - Công đoàn xuất sắc cấp huyện.
                   - Chi đoàn vững mạnh.
                   - Thư viện tiên tiến.
          3.3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP.
          3.3.1. Giáo dục đạo đức:
          3.3.1.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Học sinh có tư tưởng, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm các quy định  của pháp luật, nội quy của nhà trường, của thôn, xóm.
- Có thái độ đúng đắn và hành vi đạo đức có văn hóa. Thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong các mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với người lớn tuổi, học sinh với gia đình, học sinh với xã hội văn minh, phù hợp lứa tuổi. 
          - Học sinh có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức vươn lên trong hoạt động và học tập; nề nếp tự quản của học sinh tốt.
- Tích cực tham gia lao động và các hoạt động xã hội. Kết quả tham gia lao động của lớp, trường và xã hội tốt.
- Luôn có ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
- Xây dựng môi trường lành mạnh, học sinh đoàn kết, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra hiện tượng trộm cắp trong trường.
   Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm:
Khối Xếp loại hạnh kiểm
TSHS Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 249 219 88.0 25 10.0 4 1.6 1 0.4
7 262 231 88.2 26 9.9 4 1.5 1 0.4
8 284 256 90.1 26 9.2 2 0.7 0  
9 221 191 86.4 26 11.8 4 1.8 0  
Tổng 1016 897 88.3 103 10.1 14 1.4 2 0.2

3.3.1.2. Giải pháp thực hiện.
-  Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới. Giúp HS lớp 6 làm quen với điều kiện học tập trong nhà trường.
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục cho CBQL, GV, phụ huynh và học sinh. Đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. Đổi mới công tác giáo dục truyền thống nhà trường, truyền thống lịch sử, văn hóa thủ đô. Có kế hoạch để học sinh được sinh hoạt tại phòng truyền thống, giới thiệu về lịch sử nhà trường, những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh.
Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, kế hoạch chủ nhiệm. Chỉ đạo GVCN xây dựng KH chủ nhiệm. Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá định kỳ hàng tháng.
Xây dựng tập thể sư phạm mẫu mực nhằm thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.
Tổ chức lựa chọn và bồi dưỡng năng lực thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.
Trang bị kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh cho GVCN và giáo dục kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử với cuộc sống cho học sinh. Tập huấn cho toàn thể cán bộ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ GVCN, GV-TPT xác định những nội dung cơ bản để đánh giá, đó là: Rèn luyện phẩm chất đạo đức; Ý thức phấn đấu trong học tập; Ý thức tôn trọng nội quy kỷ luật; Ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường, tài sản công; Ý thức tham gia hoạt động tập thể.
Chỉ đạo tích hợp nội dung bài giảng với giáo dục đạo đức cho học sinh kết hợp dạy chữ với dạy người.Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật:
Xây dựng công tác tự quản của học sinh trong các hoạt động tập thể và vui chơi giải trí.
        Thực hiện quy trình đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo các văn bản của Bộ giáo dục đào tạo và sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.Làm tốt công tác thi đua khen thưởng với tập thể lớp, cá nhân. Thực hiện việc đánh giá kết quả xếp loại đạo đức của học sinh đảm bảo các nguyên tắc: tính toàn diện;  Đa dạng các hình thức phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.
Giáo dục, hình thành cho học sinh những phẩm chất đạo đức được biểu hiện qua các hành vi:
+ Luôn kính trọng  cán bộ nhân viên, giáo viên nhà trường, yêu thương giúp đỡ các em nhỏ. Có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn , được bạn tin yêu.
+ Tích cực rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn.
+ Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập.
+ Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra thi cử.
+ Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong kế hoạch giáo dục, các hoạt động chính trị xã hội do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia hoạt động Đội TNTPHCM; chăm lo giúp đỡ gia đình.
Thực hiện tốt việc giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hát Quốc ca, đồng thời giáo dục tư tưởng truyền thống của nhà trường cho HS trong các giờ chào cờ đầu tuần với các nội dung phong phú.
 Phát huy vai trò của GVCN, GV - TPT, GV trực tuần; đội sao đỏ theo dõi hoạt động của học sinh.
          Tổ chức các hoạt động lao động công ích làm cho trường, lớp "Xanh-Sạch- Đẹp", góp phần xây dựng  trường học thân  thiện, học sinh tích cực”.
Đảm bảo dạy đủ môn GDCD tuần 1tiết/1lớp, Giáo dục đạo đức thanh lịch văn minh 6tiết với các chủ đề theo khối lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp với thời lượng 2tiết/tháng, tích hợp nội dung HĐNGLL với môn GDCD khối 6, 7, 8, 9 đối với các chủ để pháp luật, đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.
          Kết hợp với đánh giá nhận xét của giáo viên GDCD với giáo viên chủ nhiệm đánh giá hạnh kiểm.
          Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, rèn luyện kỹ năng sống.
          Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, chính quyền trong việc giáo dục đạo đức học sinh.
Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT - Bộ VHTT&DL thông qua các di tích văn hóa lịch sử ở địa phương.
Xây dựng kế hoạch tham vấn học đường, phân công tổ tham vấn học đường gồm ba đồng chí (Phó Hiệu trưởng, Tổng Phụ trách Đội, Nhân viên thư viện). Bố trí góc tham vấn học đường có hồ sơ lưu trữ.
Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT ngày 16/8/2018 về việc triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THCS.
3.3.2. Giáo dục văn hóa:
3.3.2.1. Chỉ tiêu phấn đấu xếp loại học lực.
Khối TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL-%
6 249 57 22.9 118 47.4 68 27.3 6 2.4  
7 262 65 24.8 120 45.8 71 27.1 6 2.3  
8 284 63 22.2 120 42.2 75 26.4 26 9.2  
9 221 62 28.0 95 43.0 64 29.0      
Tổng 1016 247 24.3 453 44.6 278 27.4 38 3.7  
3.3.2.2. Giải pháp thực hiện:
3.3.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa:
Nhà trường  xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) ngay từ đầu năm học, được nhà trường phê duyệt trình phòng GD&ĐT thẩm định; Kế hoạch dạy học đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I vào 23/12, hoàn thành chương trình môn học xong trước 14/5, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. 
Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh , chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 Xây dựng chỉ tiêu giáo dục văn hóa; có biện pháp bàn giao chất lượng đến từng GV giảng dạy; nâng cao thực hiện nếp soạn giảng và thực hiện nghiêm túc pháp quy chuyên môn; tổ chức dạy học phân hóa trên các đối tượng khác nhau; thực hiện tốt kế hoạch dạy học qua việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS; chú ý chất lượng, hình thức giao bài tập về nhà, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tự học của HS.
Đưa chất lượng thi vào lớp 10 THPT lên vị trí thứ 12 của huyện là vấn đề cần quan tâm hàng đầu của nhà trường, ngay từ đầu năm nhà trường đã có kế hoạch phân công chuyên môn phù hợp, đánh giá đúng chất lượng của học sinh, xây dựng kế hoạch hướng bồi dưỡng học sinh ba môn toán, văn, anh. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao khả năng ra đề trắc nghiệm theo yêu cầu đổi mới thi vào THPT 2019-2020.
Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức và nghiên cứu khoa học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học, phát huy khả năng sáng tạo của HS; thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý.
Đa dạng hóa các hình thức học tập: khuyến khích GV sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin như dạy học trực tuyến, trường học kết nối; thí điểm triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh ở địa phương ở bộ môn công nghệ 9 từ đó hướng tới việc học lý thuyết gắn với thực hành và thực tế; tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp dần chuyển mạnh sang các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực:
+ Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
+ Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, đánh giá cuối kì, đánh giá của GV với tự đánh giá, nhận xét góp ý lẫn nhau của HS, đánh giá của cha mẹ HS và của cộng đồng; khi đánh giá phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng tiến bộ của HS.
+ Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với TNKQ, giữa lý thuyết và thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đối với các môn KHXH&NV cần tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương, đất nước để HS được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
+ Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao phù hợp với năng lực thực tế của HS và cập nhật yêu cầu đổi mới phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS ở từng học kì, từng khối lớp để xác định tỉ lệ các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao; Chỉ đạo xây dựng đề kiểm tra có chất lượng để bổ sung vào ngân hàng đề.
+ Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kì I, II theo đề chung toàn huyện với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh và một số môn do phòng GD&ĐT lựa chọn, tổ chức coi, chấm nghiêm túc, sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá HS để đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học.
+ Việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của chương trình GDPT; tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch dạy học của các năm học trước; khung thời gian biên chế năm học; điều kiện thực tế của nhà trường và năng lực của HS.
+ Tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, liên hệ với thực tế; đủ số tiết, đảm bảo thời lượng cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra định kỳ; khuyến khích lựa chọn nội dung để xây dựng các bài học theo chủ đề; chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức bảo vệ môi trường...
3.3.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn:
Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi đảm bảo ôn luyện cho học sinh từ 8 dến 10 buổi /1 môn; chọn các giáo viên có năng lực, nhiều kinh nghiệm trực tiếp phụ đạo các em, phân công giáo viên tư vấn cho các GV trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Xếp thời khóa biểu hợp lý, phân công cán bộ phụ trách.
Nhà trường cấn bố trí nguồn ngân sách phù hợp để động viên giáo viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng.
Nâng cao nhận thức trong đội ngũ về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ chức chuyên đề bàn về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động ngay trong đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh và toàn xã hội.
Tổ chức phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi: GVBM thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho HS có năng lực để có đánh giá đúng, tránh chọn nhầm.
 Tổ chức xây dựng đội ngũ giáo viên phụ trách: GV được chọn phải có đủ cả trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kiến thức thực tiễn. Việc bồi dưỡng GV phải thường xuyên liên tục, nắm bắt sự lớn mạnh, tiên tiến của khoa học giáo dục đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong đội ngũ.
Tập trung bồi dưỡng về trình độ chuyên môn; năng lực sư phạm (tổ chức hội giảng, chuyên đề, dự giờ thăm lớp,bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thực tế
Tổ chức xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy HSG: bố trí các phòng bồi dưỡng đầy đủ các tiện nghi, không gian yên tĩnh, thoáng mát giúp HS thoải mái tiếp thu bài, khai thác tài nguyên mạng. Đối với các môn Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật cần có thiết bị để tìm ra chân lý của các sự vật hiện tượng, gợi trí tò mò, kích thích khả năng tư suy, óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của HS.
Tổ chức xây dựng và sử dụng tài liệu giảng dạy: xây dựng chương trình, kế hoạch từng môn nhằm định hướng cho GV nội dung dạy bồi dưỡng. Đầu tư mua sắm các tạp chí, tủ sách dùng chung cho GV và HS.
Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh đảm bảo thời lượng, nội dung và đa dạng hóa được hình thức dạy học.
Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng: tổ chức tuyên dương khen thưởng cho HS, GV đạt thành tích cao trong các đợt kiểm tra của trường, kỳ thi của Phòng, Sở GD&ĐT.
3 3.3.2.3  Giải pháp khắc phục tình trạng học sinh học lực yếu:
Phân loại học sinh dựa trên kết quả năm học 2017-2018 chọn học sinh theo môn toán, văn , anh theo khối, mỗi khối chọn ra 20 em.
Có kế hoạch cụ thể phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu, xếp thời khóa biểu, chương trình, soạn giảng của giáo viên nhằm củng cố kiến thức bị hổng cho học sinh.
Thời gian thực hiện trong 16 tuần (8 tuần học kỳ I, 8 tuần học kỳ 2) bắt đầu từ tháng 10/2018.
Kinh phí trích từ ngân ngân sách  hỗ  trợ cho Giáo viên trực tiếp giảng dạy.
3.3.5. CHỈ ĐẠO CÁC CUỘC THI, HOẠT ĐỘNG KHÁC:
3.3.5.1. Các cuộc thi:
3.3.5.1.1 Cuộc thi của học sinh
Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 các môn Toán,Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Anh Ngữ, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, GDCD Olimpic Toán, Ngữ văn, Tiếng anh lớp 6,7 từ đầu tháng 10/2018.
Động viên học sinh tham gia đội tuyển HSG Thành phố lớp 9 đối với các môn văn hóa vào tháng 3/2019, thi theo mô hình IJSO, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tham gia các đội tuyển thi Thành phố.
Tích cực và động viên học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo thông tư số 38/BGDĐT-GDTrH ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT.
Tích cực tham gia các cuộc thi góp phần phát triển năng lực học sinh như trò chơi dân gian văn nghệ, TDTT. Các hoạt động giao lưu phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh.
Tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” các cấp.
Tổ chức kiểm tra khảo sát nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng thực tế của học sinh.
Đưa chỉ tiêu và các giải pháp về bồi dưỡng học sinh giỏi tới tổ chuyên môn.
Kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh tạo điều kiện động viên học sinh tham gia tốt các cuộc thi.
3.3.5.1.2.Các cuộc thi của giáo viên
Tổ chức tốt Hội thi GVDG 3 môn Hóa học, Địa lý, Thể dục; thi thiết kế đề trắc nghiệm lớp 9 đối với các môn Lý, Hóa học, Sinh, Sử, Địa, GDCD và thi thiết kế đề học sinh giỏi tích hợp môn Toán và các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi, qua đó bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho giáo viên về đổi mới phương phương pháp dạy học, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên toàn trường, thúc đẩy phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt cho trường, cho ngành.
Chọn và bồi dưỡng giáo viên tham dự thi GVDG cấp huyện.
Tổ chức chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp thông qua phương pháp luận và dự giờ lên lớp một tiết học của giáo viên.
3.3.5.2. Giáo dục thể chất - xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm:
Chú trọng việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và công tác Y tế học đường theo Quyết định số 14/2001/BGD&ĐT ngày 3/5/2001 của Bộ và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tổ chức theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể chất của học sinh ngay từ lớp đầu cấp, tổng kết đánh giá vào cuối khoá học. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo kế hoạch ngành y tế Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nề nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường. Tư vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh chế độ dinh dưỡng, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao tầm vóc con người.
Dạy nghiêm túc các giờ thể dục chính khóa đảm bảo dạy đủ 2 tiết/ tuần, xếp thời khóa biểu hợp lý môn thể dục không có tiết 5 buổi sáng. Duy trì tốt thể dục  giữa giờ. Tổ chức thi TDTT cấp trường vào ngày 22 tháng 12.; trường phối hợp tốt với TTTDTT để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhà trường. Tích hợp giáo dục thẩm mỹ ở tất cả các bộ môn dặc biệt là sở dụng hiệu quả tài liệu học mỹ thật 6,7,8,9.
Công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp là khâu đột phá dứt điểm thực hiện trong năm học 2018-2019.
Ngay từ đầu năm nhà trường đã có kế hoạch cải tạo sân trường, bồn hoa cây cảnh theo khuôn viên mới  giao nhiệm vụ cho chi đoàn, liên đội chăm sóc bồn  hoa, cây cảnh phù hợp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.
Tổ chức các hoạt động lao động vệ sinh tạo môi trường xanh sạch đẹp, an toàn và vệ sinh; không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định.đảm bảo sạch sẽ.
Thành lập tổ  kiểm tra gồm tổng phụ trách đội, nhân viên y tế, đội sao đỏ theo dõi việc giữ gìn vệ sinh chung  đảm bảo môi trường sạch sẽ..Bảo vệ đảm nhận việc quét dọn, tưới hoa thường xuyên.
Cam kết tham gia bảo vệ môi trường chung, giữ gìn vệ sinh công cộng, kết hợp với Đoàn xã tổ chức lao động đường làng ngõ xóm thường xuyên.
Vận động và tuyên truyền nâng cao nhận thức học sinh tham gia BHYT đảm bảo 100% học sinh tham gia.
Đảm bảo đủ nước sạch, hệ thống chiếu sáng hợp lí.
3.3.5.3.  Giáo dục Hướng nghiệp - Dạy nghề:
Tạo bước chuyển biến mới trong giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần
Chỉ thị số 33/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/07/2003 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân ban ở trung học phổ thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của GDHN góp phần phân luồng học sinh.
Tổ chức tốt việc thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp và môn công nghệ lớp 9.
          Phối hợp với trung tâm KTTH-HN để tổ chức tốt học nghề và thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9, nghề làm vườn theo đúng chương trình, qui chế của bộ giáo dục đào tạo. Trên tinh thần tự nguyện của học sinh. Thi nghề và cấp chứng chỉ cho học sinh lớp 9 đúng với quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.
          Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 9 thực hiện điều chỉnh thành 9 tiết/năm học sau khi đưa một số nội dung giáo dục hướng nghiệp sang hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chọn nội dung thích hợp thực hiện sát thực tiễn địa phương. Cần tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn cho con đường học lên (THPT; GDTX; TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Dạy đủ các tiết hướng nghiệp và công nghệ cho học sinh lớp 9 theo chương trình  của Bộ GD&ĐT qui định. Giáo viên dạy công nghệ 9.
          Dạy nghề phổ thông gắn với giáo dục lao động hướng nghiệp. Dạy đủ đúng phân phối chương trình giảng dạy có chất lượng và hiệu quả đánh giá đúng thực chất kết quả học nghề của học sinh.
3.3.5.4. Hoạt động ngoại khoá, tự chọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Hàng tuần tổ chức tốt hoạt động dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian qua các ngày lễ lớn như 20-11; 22-12; 26-3; nhằm tạo môi trường thân thiện với học sinh.
Tổ chức lễ hội trăng rằm với các trò chơi dân gian, thi trưng bày mâm ngũ quả, thi làm bánh trung thu, thi làm đèn ông sao.
Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam.
Tri ân thầy cô với các hoạt động thi đua tuần học tốt, hoa điểm tốt, văn nghệ chào mừng.
Tuyên truyền ý nghĩa ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổ chức tham quan ngoại khóa các địa danh, di tích lịch sử, trải nghiệm học tập bộ môn, quy mô tổ chức theo trường 1 lần trên năm vào cuối tháng 12 năm 2018.
HĐGDNGLL thực hiện đầy đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng vào tuần 2, tuần 4 phân công GVCN giảng dạy với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGD NGLL với môn GDCD ở khối lớp 6, 7, 8, 9 đối với các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGD NGLL ở lớp 9, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tích hợp vào HĐGD NGLL.
          Một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGD NGLL ở 2 chủ điểm sau đây: “Truyền thống nhà trường” (tháng 9) và  “Tiến bước lên Đoàn” (tháng 3).
 Nâng cao vai trò của giáo viên bộ môn trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; trường duy trì tốt việc dạy tự chọn cho học sinh, Tự chọn môn toán, văn ở các lớp 7,8,9 riêng khối 6 dạy bộ môn tự chọn tin học
3.3.6 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ:
3.3.6.1. Số liệu :
Tổng toàn trường có 64 cán bộ GV-NV, trong đó 46 đ/c trình độ đại học, 11 đ/c trình độ cao đẳng, 3 đ/c trình độ trung cấp, 2 đ/c nhân viên bảo vệ HĐ 68 có bằng tốt nghiệp THPT; hiện nay thiếu 4 chỉ tiêu biên chế (hợp đồng huyện 03, hợp đồng trường 03).
3.3.6.2.  Bồi dưỡng chính trị :
Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập Nghị quyết trung ương khoá XII.
Cử cán bộ giáo viên tham gia học tập lý luận chính trị, tham gia lớp Đảng viên mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          3.3.6.3. Bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
          3.3.6.3.1. Xây dựng đội ngũ :
Chọn cử, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn.Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn theo tháng theo từng bộ môn đảm bảo việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm đủ đạt hiệu quả
 Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV của trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK: Tập trung bồi dưỡng một số nội dung đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; kỹ năng ra đề kiểm tra; kỹ năng quản lý học sinh cho GV TPT, GVCN; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên phụ trách thiết bị, thư viện.
Đặc biệt quan tâm tới đội ngũ giáo viên tiếng anh tham gia các chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn, trang thiết bị giảng dạy phục vụ chương trình sách giáo khoa tiếng anh mới và một tiêu chất lượng môn tiếng anh thực chất.
Tổ chức dự chuyên đề do các cấp tổ chức đảm bảo tốt; mỗi năm các tổ cân xây dựng ít nhất 2 chuyên đề chủ yếu về đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện nghiêm túc bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức rà soát hồ sơ bồi dưỡng của giáo viên, đề nghị phòng GD&ĐT cấp chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên.
Khuyến khích giáo viên tự học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; tham gia hội thi GVDG các cấp môn  Hóa học, Địa lý, Thể dục; tham gia các hoạt động chuyên môn qua trang mạng  “Trường học kết nối”; tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chương trình giáo dục nhà trường thông qua các hình thức dự giờ, thăm lớp, chia sẻ tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa nhà trường đặc biệt là khu vực nội thành.
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014, đặc biệt chú ý sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thông qua các tiêu chí phân tích theo hướng nghiên cứu bài học; thực hiện các chuyên đề, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, chuyên đề và hội thi GVDG các cấp.
Nhà trường sắp xếp tuần 2 và tuần 4 hàng tháng  để các tổ sinh hoạt chuyên môn, triển khai các hoạt động ngày chuyên môn; Sinh hoạt 18 lần trong một năm. Lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
3.3.6.3.2. Thực hiện pháp quy chuyên môn :
 Nhà trường không tổ chức khảo sát HS đầu năm; tổ chức kiểm tra tin học cho phép giáo viên sử dụng giáo án in, xét duyệt giáo án cũ của GV và lưu trữ hồ sơ làm căn cứ kiểm tra; quy định về việc sử dụng phòng học bộ môn, việc sử dụng đồ dùng dạy học.
Sử dụng hiệu quả hệ thống hồ sơ sổ sách của nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT); thực hiện việc nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ và dấu ấn của Hiệu trưởng khi kiểm tra, đặc biệt quản lý chặt chẽ sổ ghi đầu bài chính khóa, dạy bù, dạy thêm, HĐGDNGLL, hướng nghiệp.
Việc đánh giá, xếp loại HS thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS; GV dạy môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho GV chủ nhiệm để làm căn cứ ghi nhận xét trong học bạ; đề kiểm tra phải được căn cứ theo ma trận, tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm duyệt các đề kiểm tra định kỳ
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo việc dạy và học tiếng anh lớp 6 theo chương trình mới, đầu tư điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho phòng dạy ngoại ngữ đáp ứng kịp thời nhu cầu đổi mới chương trình. Thống nhất chương trình cụ thể đối với nhóm giáo viên tiếng anh để đồng nhất chương trình giảng dạy, bồi dưỡng
Chuẩn bị đủ sách giáo khoa môn Mỹ thuật theo chương trình mới, thống nhất nội dung giảng dạy
          Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc tích hợp quốc phòng an ninh vào từng bài dạy cụ thể.
Thực hiện nghiêm túc quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS; quy chế tuyển sinh; quy chế sử dụng Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử…
Thực hiện đúng quy định về định mức dạy: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, nhân viên tổ văn phòng thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc 40 giờ/tuần để quản lý và chỉ đạo sâu sát việc dạy và học; Giáo án hồ sơ được lưu giữ đầy đủ.
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng dự giờ tối thiểu theo quy định; Tổ trưởng chuyên môn đảm bảo dự giờ GV trong tổ ít nhất 04 tiết/1GV/năm; mỗi GV thực hiện ít nhất 04 tiết hội giảng, thao giảng, dạy thể nghiệm và dự giờ đồng nghiệp tối thiểu 18 tiết/năm trong hoặc ngoài nhà trường.
Đánh giá cán bộ, viên chức người lao động theo tháng (có quy chế đánh giá cụ thể).
+ Giáo viên, nhân viên tự đánh giá nộp vào thứ 6 tuần 3
+ Tổ trưởng đánh giá chấm điểm nộp vào thứ 7 tuần 3
+ Lãnh đạo mở rộng đánh giá vào thứ 2 tuần 4
+ Hiệu trưởng đánh giá công bố công khai niêm yết tại các tổ vào thứ 2 tiết 5 tuần 4
          3.3.6.3.3.  Giáo viên chủ nhiệm :
          Đẩy mạnh hoạt động của tổ chủ nhiệm, Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm ngay từ đầu năm học. Xây dựng chuyên đề cho tiết sinh hoạt; giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt và sử dụng triệt để giờ sinh hoạt và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại học sinh công khai, phối kết hợp với giáo viên dạy GDCD nhận xét đánh giá hạnh kiểm HS qua từng học kỳ. Thấy có biểu hiện suy giảm về đạo đức cá nhân học sinh thông báo cho gia đình qua số điện thoại để cùng phối hợp giáo dục các em.
Đối với tiết chào cờ và sinh hoạt lớp GVCN theo dõi và ký sổ đầu bài đầy đủ
          3.3.7. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ :
          3.3.7.1.  Quản lý chung và qui chế làm việc:
          Nhà trường xậy dựng quy chế làm việc được thông qua hội nghị viên chức đầu năm học, Quy chế cần thể hiện rõ việc cho từng thành viên nhà trường; BGH cần theo dõi và có những chấn chỉnh kịp thời đối với những người vi phạm quy chế.    
          3.3.7.2. Quản lý công tác kiểm tra nội bộ :
BGH trường coi trng công tác kim tra là mt trong nhng nhim v chính ca nhà trường, đẩy mnh hot động ca t thanh tra nhân dân mang tính toàn din hơn. Xây dựng kiểm tra nội bộ dưới nhiều hình thức: Kiểm tra toàn diện, thường xuyên, đột xuất các hoạt động chuyên môn. Trong năm học tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số giáo viên, kiểm tra đột xuất ít nhất 2 lần/1 giáo viên, lập kế hoạch kiểm tra 100% số giáo viên theo từng hoạt động, theo tháng đây là những tiêu chí đánh giá thi đua theo tháng.
3.3.7.3. Quản lí hồ sơ:
Mỗi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, các bộ phận cần có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định theo điều lệ trường TH, bảo quản và lưu giữ nhiều năm, khi thu nộp về trường cán bộ thu hồ sơ cần có biên bản phải lưu giữ và bảo quản không để thất lạc, mối xông, hết thời gian quy định cần có biên bản tiêu hủy.
          3.3.7.4. Quản lí học thêm, dạy thêm.
Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố, công văn 176/PGD&ĐT- THCS  ngày 17/8/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc thực hiện quy định dạy thêm học thêm.
Quán triệt mục đích, yêu cầu của việc dạy thêm học thêm.
Hoàn thiện thủ tục xin cấp phép dạy thêm học thêm và thực hiện đúng quy định.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Kiểm tra đôn đốc việc theo dõi việc dạy thêm học thêm, báo cáo phòng GD&ĐT.
Quán triệt chặt chẽ tới toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên về việc thực hiện đúng quy định dạy thêm ngoài nhà trường, quy định về hồ sơ sổ sách, giáo án dạy thêm, học thêm.
Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề bám sát, nâng cao chương trình phù hợp với từng đối tượng HS; 100% giáo án dạy thêm là giáo án viết tay (theo quy định của PGD&ĐT); tăng cường kiểm tra công tác soạn giảng, đột xuất việc dạy thêm của GV; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
          3.3.7.5. Quản lí tài chính, thiết bị, CSVC.
Việc thu chi trong nhà trường thực hiện theo quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD ĐT năm học 2018-2019; Nghị quyết số 05/2018/ NQ-UBND ngày 5/7/2018 của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về mức thu học phí  trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.
Căn cứ Công văn số 3120/SGD&ĐT- KHTC ngày 26/7/2018 sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tang cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2018-2019, chấm dứt tình trạng lạm thu trong nhà trường.
Căn cứ Công văn số 285/BHXH  ngày 31/7/2018 của bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018-2019.
Căn cứ Công văn số 1542/UBND-GDĐT ngày 16/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019.
 Tổ chức cuộc họp phụ huynh đầu năm thông báo công khai các khoản thu nộp tới từng phụ huynh.
Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định theo quy định Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và yêu cầu của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trước mắt cần rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp.                        
Có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.  Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; Nhác nhở, yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường.
Tiếp tục triển khai, nâng cấp việc kết nối Internet trong nhà trường thuận lợi cho việc sử dụng  và vận dụng vào giảng dạy, chú trọng việc sử dụng các phần mềm dạy học, rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng thư viện chuẩn, tiên tiến.
Tiếp thu hướng dẫn sử dụng phần mềm sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách cập nhật số liệu kịp thời, đảm bảo tiến độ.
Bổ xung vào thư viện bộ SGK mới, Tiếng anh 6, học MỸ thuật các khối 6,7,8,9 để giáo viên tiếp cận với chương trình SGK mới.
          3.3.7.6. Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.
Nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Nghiên cứu và thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo thông tư mới
Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài SKKN.
          Nhà trường tạo điều kiện để cá nhân viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực và hiệu quả.
          Động viên khuyến khích đánh giá công bằng khách quan.
          Lao động tiên tiến  đạt 80% số lượng  CB-GV-NV.
Cán bộ quản lý - giáo viên - nhân viên đạt CSTĐ cơ sở: 05 đồng chí.
          Trường: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện.
          Xây dựng tiêu chí thi đua phải căn cứ vào thực tế, có kế hoạch phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua gắn với phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
          Thời gian khen thưởng giáo viên vào ngày 20 tháng 11 hàng năm; khen thưởng học sinh vào cuối năm học.
          Kinh phí trích từ nguồn học phí.
          3.3.8. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
          3.3.8.1.  Trường chuẩn quốc gia:
          Nhà trường giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường chăm sóc cây xanh, thuê người quét dọn vệ sinh, y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo tốt môi trường xây dựng nhà trường ngày càng đẹp hơn, chất lượng tốt hơn.
          3.3.8.2. Phổ cập giáo dục:
Tham mưu với địa phương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD, coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD.tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
Xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS, hoàn thành số liệu điều tra PCGD bậc trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện PCGD trung học.
3.3.8.3. Kiểm định chất lượng giáo dục.
Thực hiện theo thông tư số 42/2012/TT-BGD&ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hoàn thiện hệ thống hồ sơ sổ sách, bổ sung minh chứng hàng năm phục vụ công tác kiểm định chất lượng.
3.3.8.4. Xã hội hoá giáo dục
Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành đầu tư kinh phí để xây dựng và tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm từng bước hoàn thiện, giữ vững các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Tham mưu với địa phương trong việc tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch công tác phổ cập. đồng thi quan tâm động viên cán b giáo viên trong nhng ngày hot động ln như các ngày khai ging, ngày 20/11, cui năm hc. Thực hiện đúng việc bãi bỏ điều 11 trong thông tư 55 không có tình trạng lạm thu trong nhà trường
Tham mưu thường xuyên vi hi đồng GD, các đoàn th qun chúng địa phương làm tt công tác tuyên truyn và vn động toàn dân tham gia GD thế h tr gia đình và ngoài xã hi .
Tham mưu vi hi ph huynh làm tt công tác vn động HS b hc ra lp giáo dc hc sinh cá bit, T chc đánh giá thc hin điu l ban đại din cha m hc sinh, tăng cường mối quan h phi hp gia gia đình, nhà trường và cng đồng để thc hin tt công tác giáo dc hc sinh .
          3.3.8.5. Dân chủ hoá trong trường học.
Tiếp tục thực hiện NghỊ định 04/2015/N Đ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo.
Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.
Công khai thu, chi tài chính.
3.4. KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 * Tháng 8/2018
     - Điu tra ph cp.
- Tham gia bi dưỡng chuyên môn ca giáo viên và cán b qun lý.
- Nghiên cu ch th nhim v năm hc 2018 - 2019.
- Phân công chuyên môn, xếp thời khóa biu.
- T chc kim tra k năng s dng vi tính và ng dng công ngh thông tin cho cán b giáo viên duyệt sử dụng giáo án cũ.
- Trường lập kế  hoạch dạy học ở tất cả các bộ môn; Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho khai giảng năm học mới.
- T chc hc văn hóa t ngày 15/8/2018.
- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, dạy giáo dục kỹ năng sống cho HS.
- T chc cho hc sinh hc tp và tho lun ni quy, nhim v, ngôn ng giao tiếp ng x và nhng điu cm được quy định trong điu l trường ph thông trung hc.
- Bàn giao cơ s vt cht phòng hc cho giáo viên ch nhim và hc sinh các lp.
- Xây dựng  kế hoch thc hin nhim v năm hc 2018- 2019 giáo viên đóng góp; kế hoạch chiến lược phát triển 2018-2023.
- Xây dựng quy chế nhà trường; Quy tắc ứng xử của cán bộ GV-NV-HS nhà trường.
- Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS.
     - Nộp phân công chuyên môn, TKB lần I về Phòng.
- Hp Ban phụ huynh nhà trường chuẩn bị cho họp ph huynh hc sinh toàn trường.
- Họp PH toàn trường; Kin toàn li ban thường trc hi ph huynh ca trường. Tng kết 5 năm thc hin điu l ban đại din cha m hc sinh .
     - Giao chỉ tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019 cho GV trên cơ sở kết quả cuối năm học 2017 - 2018.
     - Cấp phát hồ sơ sổ sách, phát hành vở bài tập.
     - Kiểm tra đột xuất giáo viên, nề nếp học tập của HS.
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 9/2018
- Khai giảng năm học 2018 - 2019 ngày 05/9/2018.
- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học; tích hợp kiến thức GDQP vào các bộ môn theo chương trình chính khóa.
- Hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học và phòng duyệt; Quy chế làm việc; của trường nộp về PGD.
- Tiếp tục phát động, triển khai các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết cho CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục trật tự an toàn giao thông; Phát động thi đua đợt 1.
-T chc đại hi kin toàn các t chc đoàn th, đoàn, đội.
-T chc hot động ngoài gi lên lp cho lp 6- 7- 8- 9 theo ch đim “truyn thng nhà trường’’. Dạy hướng nghiệp cho HS khối 9.
- Duyt  kế hoch ca t, GVCN và cá nhân. Giao ch tiêu cho các lp, cá nhân.
- Hoàn thin h sơ đăng ký dy thêm hc thêm, np v phòng theo đúng quy định, tổ chức dạy thêm theo hướng dẫn cấp trên;
- Kim tra h sơ giáo viên, kim tra đột xut GV .
- Động viên các em hc sinh đội tuyn mở rộng tham dự đội tuyn ca phòng.
- Trường cập nhật dữ liệu phổ cập GD trên phần mềm trước ngày 15/9/2018 và nộp hồ sơ, tờ trình về Phòng vào ngày 30/9/2018;
- Xây dựng hoạch thi GVDG các môn Hóa học, địa lý, Thể dục cấp trường.
- Tổ chức vui tết trung thu, giao lưu các trò chơi dân gian cho học sinh toàn trường
- Tổ chức đang ký thi đua năm học
- Duyệt hồ sơ thu chi đầu năm học
- Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 10/2018:
 -T chc hi ngh công nhân viên chc.
- Nộp đăng ký thi đua (tập thể, cá nhân), tên đề tài SKKN, danh hiệu thư viện đạt chuẩn về Phòng GD&ĐT;
 - T chc thi giáo viên gii cp trường Hóa học, địa lý, Thể dục cp trường, chọn GV d thi GVDG cp Huyn.
- Kim tra toàn din 4 giáo viên và đột xut  giáo viên Kiểm tra nề nếp giáo viên.
- Tổ chức lễ hội trăng rằm vào thứ 7 (22/9)
- Tham dự bồi dưỡng chuyên đề các bộ môn về chuẩn kiến thức, kỹ năng trong KT, đánh giá; chuyên đề cho GV dạy Ngữ văn 9; bồi dưỡng HSG các môn VH, KT; tổ chức chuyên đề bồi dưỡng GV.
- Bi dưỡng kiến thc cho ban ch huy chi đội , liên đội .
- T chc hot động ngoài gi lên lp theo ch đề “ Chăm ngoan hc gii.
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 11/ 2018:
- D thi Gv dy gii cp huyn môn Hóa học, Địa lý, Thể dục
- Sơ kết phát phn thưởng thi đua đợt 1, tiếp tc phát động thi đua đợt 2.
- T chc k nim ngày nhà giáo Vit Nam 20 /11, tuyên dương khen thưởng giáo viên gii và chiến s thi đua năm hc 2018- 2019 .
- T chc thao ging, hi ging chào mng ngày nhà giáo Vit Nam.
- T chc tun hc tt và mt s hot động ca đội( Văn ngh, báo tường…) hướng v ngày nhà giáo Vit Nam.
- Hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “Tôn sư trng đạo”.
- Chỉ đạo ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKI
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 12/2018:
- Tiếp tc duy trì tt các hot động trong nhà trường .
- T chc ôn tp và kim tra hc k I tt c các môn hc các môn Toán Văn, Anh (theo đề PGD), tính điểm các môn học kỳ 1, sơ kết các cuc vn động.
- Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2018;
- T chc các hot động hướng v ngày thành lp quân đội nhân dân Vit Nam
- T chc các môn thi đấu các môn th thao
- Hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “Ung nước nh ngun”.
- Xây dựng kế hoạch dạy các đội tuyển dự thi Olympic.
- Kết thúc học kỳ I ngày 22/12/2018, nghỉ học kỳ I ngày 29/12/2018 và bắt đàu học kỳ II ngày 24/12/2018; Trường nộp báo cáo sơ kết HKI, báo cáo DTHT về Phòng.
    - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 1 /2019 :
- T chc nhp gi liu hc k 1 trên phn mm qun lý d liu THCS;
- Tổ chức sơ kết hc k mt.
- Phát động thi đua đợt ba chào mng ngày thành lp Đoàn thanh niên 26/3 .
 - Hp ph huynh thông báo kết qu và rèn luyn ca hc sinh trong hc k 1 và bàn phương hướng hc k 2 .
 - T chc kim tra tài chính, tài sản trong nhà trường .
- T chc ôn và thi ngh ph thông.
 - Phòng thm định các tiết đối vi giáo viên đăng ký CSTĐ cp cơ s.
      - Hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “ Mng Đảng, mng xuân ”.
- Tiếp tc động viên tham dự đội tuyển m rng lp 9, động viên hc sinh lt vào đội tuyn thành ph tham d tt;
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 2/2019 :
 - Duy trì tt n nếp trong nhà trường đặc bit là n nếp sau tết. Ngh tết nguyên đán theo lịch của Thành phố .
 - T chc tun hc tt, thao ging chào mng  ngày thành lp Đảng cng sn Vit Nam .
.-T chc trng cây mùa xuân trong dp tết nguyên đán
      - Kim tra n nếp sau tết, báo cáo tình hình sau ngh tết nguyên đán v phòng Giáo dc .
- Động viên hc sinh lt vào đội tuyn thành ph tham d tt.
- Thông báo lịch thẩm định tiết dạy đối với GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 2018-2019.
      - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 3/2019:
- Sơ kết thi đua đợt 3 phát động thi đua đợt 4 chào mng ngày chiến thng 30/4, ngày sinh nht Bác 19/5.
-T chc xây dng 3 chuyên đề môn Toán, Địa, Sử.
- Học sinh dự thi Olympic HSG các khối 6, 7, 8 cấp huyện;
- T chc k nim ngày 8/3 và 26/3, “Tháng thanh niên”.
- Nữ công và đoàn thanh niên kết hp vi t chuyên môn để t chc mt đợt thao ging chào mng ngày 8 /3 và 26 /3 .
- T chc hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “Tiến bước lên đoàn”.
- Dự kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân đăng ký thi đua.
- Kim tra toàn din 4 giáo viên.
- Phòng kim tra công tác thư vin chun. Công tác thi đua, trường hc thân thin, hc sinh tích cc.
      - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 4/2019 :
- D thi hc sinh gii cp Thành Ph các b môn văn hoá .
- Rà soát b sung s ph cp, s đăng b. Kim tra chế độ cho đim ca tt c giáo viên.
- Hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “Hoà bình hu ngh”.
- Phát động thi đua k nim ngày gii phóng min nam 30 tháng 4, Quc tế lao động 1 tháng 5 và ngày sinh nht Bác H 19 tháng 5.
- Khảo sát chất lượng Văn, Toán, Anh  khối 6, 7, 8 đề của PGD;
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II đối với học sinh các lớp 9 (tuần 4).
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 5/2019 :
- Np kết qu đim THCS đối vi hc sinh lp 9 trước 7/5/2019 các khi còn li np ngày 20/5, trin khai nhp d liu trên phn mm xét công nhn tt nghip THCS; Kim tra chéo h sơ lp 9 .  
- Thu và duyt đề tài kinh nghim sáng kiến.
- Ch đạo kết thúc chương trình theo đúng quy định ca B GD - ĐT ngày 17/5/2019, kết thúc năm hc ngày 24/5/2019.
- Thông báo công tác tuyn sinh vào lp 10 THPT
- Tng kết đim, phê hc b, xét duyt lên lp, li cho hc sinh khi 6,7,8 và hoàn thin h sơ và t chc xét công nhn tt nghip lp 9, Tng kết lp.
-T chc phát thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học; Tng kết các cuc vn động .
- Hoàn thin h sơ thi đua, đề tài kinh nghim sáng kiến np v phòng giáo dc.
- Hot động ngoài gi lên lp theo ch đim “Bác H kính yêu”.
- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn GV và đánh giá xếp loại cán bộ công chức; Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên THCS nộp về Phòng GD&ĐT.
- Tổng kết Công đoàn, chi đoàn, đội TNTPHCM;
- Tng kết và bế ging năm hc, bàn giao hc sinh v sinh hot hè ti địa phương , np báo cáo, thi đua, chuẩn HT-GV, đánh giá Viên chức v phòng Giáo dc và đào to .
- Xây dựng kế hoạch phát triển số lớp, số học sinh năm học 2019 -2020 và đăng ký mua hồ sơ, sổ sách chuyên môn.
- Phối hợp với Tiểu học khảo sát học sinh lớp 5 phục vụ cho bàn giao chất lượng.
       - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng., năm.
  - Xây dng kế hoch hot động hè 2019.
* Tháng 6/2019 :
- Tham mưu vi địa phương t chc phát thưởng 1/6.
- Kim tra cơ s vt cht cui năm để có kế hoch sa cha trong hè.
- Phân công GV trc hướng dn, hoàn thin th tc cho HS thi vào 10
- Coi, chấm thi tuyển sinh 10 theo quyết định cấp trên ngiêm túc
- Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020, phân công nhân viên hỗ trợ TS trực tuyến vào lớp 6
- Nhận phiếu báo điểm TS 10 THPT, phát trả hồ sơ cho HS khối 9 nhập tại các trường THPT
     - Đánh giá giáo viên, nhân viên, người lao động theo tháng.
* Tháng 7- 2019:
- T chc hoạt động hè theo hướng dẫn cấp trên;
- Xây dng kế hoch bi dưỡng chuyên môn hè cho giáo viên 2019.
- Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Quốc oai.

 

           HIỆU TRƯỞNG     Đặng Thị Thu Hà
 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 110 | lượt tải:37
Video
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,093
  • Tháng hiện tại97,817
  • Tổng lượt truy cập993,545
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Thi toán online
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây