Kế hoạch thi đấu TDTT cụm Hòa Thạch

Thứ sáu - 23/11/2018 20:34
KH thi đấu các môn thể thao cụm Hòa Thạch
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG THCS HÒA THẠCH

 

 
 
 

Số:    /KH/HKPĐ-HT

                  
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
         Hòa Thạch, ngày 22 tháng 11 năm 2018.

                                                                  KẾ HOẠCH
                 Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh Cụm số 3 huyện Quốc Oai
      Năm học 2018 - 2019
 
 

Căn cứ Kế hoạch số: 48/KHLN/GD&ĐT-VHTT&DT, ngày 23/10/2018 của Phòng GD&ĐT-VHTT&DL v/v tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh huyện Quốc Oai năm học 2018-2019;
Trường THCS Hòa Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh năm học 2018- 2019 đối với các trường THCS thuộc cụm số 3 như sau:
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao học sinh. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thành phố;
- Thông qua thi đấu phát hiện những nhân tài cho cụm trường tham gia thi đấu cấp huyện và thành phố.
2. Yêu cầu:
- Các trường THCS trọng cụm số 3 tổ chức thi đấu cấp trường, tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia thi đấu cụm và tham gia vòng Chung kết cấp huyện;
- Ngày thi đấu cấp cụm được tổ chức đảm bảo là ngày hội TDTT với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng Điều lệ, có tính giáo dục cao, đồng thời phải tuyệt đối an toàn.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.
- Tất cả học sinh THCS năm học 2018- 2019 do các trường THCS Cấn Hữu; Hòa Thạch; Đông Yên; Nghĩa Hương  Liệp Tuyết quản lý, có xếp loại học lực Trung bình, hạnh kiểm Khá trở lên và đủ sức khỏe thi đấu đều được tham dự thi đấu các môn thể thao học sinh.
- Độ tuổi quy định: Sinh từ năm 2004,2005,2006,2007
* Ghi chú: Những học sinh quá tuổi theo quy định cấp học nếu dự thi phải thi đấu ở cấp học trên liền kề và không quá 01 tuổi.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐẤU.
1. Số trường trong cụm: Gồm các trường THCS:  Hòa Thạch, Cấn Hữu, Đông Yên, Nghĩa Hương, Liệp Tuyết
2. Nội dung thi đấu:
Cấp cụm trường tổ chức thi đấu 05 môn thể thao dành cho học sinh năm học 2018- 2019 gồm: Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá.
 ( Đối với môn điền kinh sau khi thi đấu cấp trường không tổ chức thi đấu cấp cụm mà gửi kết quả về Phòng GD&ĐT và Trung tâmVHTT&DL)
3 Thời gian thi đấu:
          a. Thời gian họp cụm:
Thời gian: Từ 8h sáng thứ 4 28/11/2018
Địa điểm: Phòng họp trường THCS Hòa Thạch.
Thành phần: Mỗi trường cử 01 đồng chí trong BGH và 01 giáo viên thể dục.
Nội dung:
+ Bàn, thống nhất kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao hs trong cụm số 3 + Đăng ký các môn thi đấu, các nội dung thi đấu và danh sách VĐV.
+ Cử trọng tài tham gia điều hành thi đấu (3 TT/trường).
+ Bốc thăm thứ tự thi đấu các môn.
* Lưu ý: Kế hoạch này thay cho giấy mời họp cụm.
b. Dự kiến ngày thi đấu chính thức: Từ 7h30’ngày 30/11/2018 (Thứ 6)
IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT.
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích: Nhất, Nhì, ba các nội dung thi đấu.
2. Kỷ luật:
- Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.
V. KINH PHÍ.
Cấp cụm do các trường THCS trong cụm thống nhất.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRƯỜNG.
  1. Đối với các trường THCS trong cụm số 3.
- Tổ chức thi đấu cấp trường theo kế hoạch số 48/KHLN/GD&ĐT-TT TDTT.
- Cử đúng số lượng, thành phần đại biểu tới họp cụm đúng thời gian quy định.
- Chon, cử và lập danh sách VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao hs theo đúng điều lệ của BTC, nộp vào ngày họp cụm bằng văn bản và qua Email cho cụm trưởng theo địa chỉ c2hoathach-qo@hanoiedu.vn.
- Cử CB, GV đưa đón VĐV tham gia thi đấu đúng địa điểm, thời gian qui định.
- Mỗi trường cử 3 trọng tài tham gia điều hành trong ngày thi đấu.
- Tự động viên, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho CB, GV và VĐV tham gia thi đấu.
- Tự chuẩn bị trang phục, dụng cụ thi đấu theo từng môn.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu và đóng góp kinh phí cho cụm trưởng theo sự thống nhất của các trường trong cụm (Kinh phí chia bình quân cho các trường, không tính theo môn, nội dung đăng ký thi đấu các trường chuyển khoản)
2. Đối với trường cụm trưởng.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm như 01 thành viên trong cụm số 3.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu cụm trường.
- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức thi đấu cấp cụm trường.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi đấu các môn (trong điều kiện của trường và sự thống nhất của các trường trong cụm).
- Tổng hợp gửi kết quả thi đấu về  Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT thời gian  trước ngày 3/12/2018. (Theo mẫu đính kèm)

CHƯƠNG II. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 5 MÔN
Có văn bản đính kèm
...........................
Trên đây là kế hoạch thi đấu các môn thể thao học sinh cụm số 3 năm học 2018-2019, đề nghị ông (bà) hiệu trưởng các trường THCS trong cụm số 3 nghiên cứu đóng góp ý kiến trong buổi họp cụm.
  CỤM TRƯỞNG CỤM SỐ 3
HIỆU TRƯỞNG
        

ĐẶNG THỊ THU HÀ
   

Nơi nhận:
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;  để b/c
- Lãnh đạo TTVHTT&DL;
- Các trường THCS thuộc cụm số 3: ( để t/h)
- Lưu VT.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 109 | lượt tải:37
Video
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,099
  • Tháng hiện tại97,704
  • Tổng lượt truy cập993,432
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Thi toán online
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây