* KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ ba - 25/11/2014 10:56
Kế hoạch hoạt động chi tiết của tổ: Toán - Lý năm học 2014-2015.
* KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC  2014 - 2015
TRƯỜNG THCS HOÀ THẠCH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
          TỔ: TOÁN – LÝ                                         ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 
                   
 
             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015
 
 
  - Căn cứ văn bản số 4099/BGDĐT- GDTRH ngày 05/08/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2014 – 2015.
   - Căn cứ công văn số 7301/TB – SGD&ĐT ngày 01/08/2014 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015.
   - Căn cứ công văn số 7517/SGD&ĐT – GDTrH ngày 18/08/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cấp THCS năm học 2014 - 2015.
   - Căn cứ hướng dẫn số  02/HD – PGD &ĐT – THCS  ngày 28/8/2014 của Phòng GD & ĐT Quốc Oai hướng dẫn các trường THCS thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
   - Căn cứ vào định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 của Hiệu trưởng trường THCS Hòa Thạch .
   - Căn cứ vào kết  quả công tác giảng dạy của tổ Toán – Lý năm học 2013-2014.
Tổ Toán - Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 như  sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
   1. Thuận lợi :
- Toàn tổ có 15 giáo viên ( Một giáo viên hợp đồng) trong đó  có 10 GV Toán, 3  Lý, 2 GV Mỹ Thuật .Tất cả GV trong tổ đều có trình độ đạt chuẩn hoặc trên chuẩn (10 GV trên chuẩn, 5 gv đạt chuẩn).
- Năng lực giảng dạy hầu hết đạt khá trở lên, có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong giảng dạy, không ngừng họ tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- BGH luôn quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo giúp tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học , bồi dưỡng môn Toán cho học sinh.
- GV trong tổ có tinh thần trách nhiệm, ý thức công tác, đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy.
 2. Khó khăn :
- Hòa Thạch là xã có diện tích rộng việc đi lại của học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn nhất là học sinh khối lớp 6, 7
- Đa phần giáo viên trong tổ ở các địa phương khác nên việc đi lại và hoạt động còn gặp một số khó khăn.
- Bên cạnh đó một số đ/c giáo viên trong tổ còn chưa nhiệt tình trong các hoạt động chuyên môn.
- Cở sở vật chất (phòng học, phòng bộ môn, thiết bị dạy học, …) còn thiếu
- Khả năng vận dụng CNTT vào giảng dạy của một số GV chưa cao
 
                      DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: TOÁN – LÝ
 
  Stt             Họ và tên Năm sinh   Chức vụ         Nơi ở Năm vào   ngành    Chuyên    môn
1 Nguyễn Vũ Khanh 1976 TTCM Thạch Thán 1999 Toán - Tin
2 Nguyễn Thanh Sơn 1973 GV Hoà Thạch 1994 Toán - Lý
3 Nguyễn Thị Thực 1974 GV Hoà Thạch 1995 Toán
4 Lê Chiến Thắng 1980 GV Thạch Thán 2001 Toán - Tin
5 Bùi Tiến Thảo 1979 GV Thạch Thán 1999 Toán
6 Nguyễn Hữu Quang 1978 GV Ngọc Mỹ 1997
7 Trần Bích Hạnh 1976 GV Thắng Đầu 1996 Toán
8 Nguyễn.TThuý Hằng 1978 GV Long Phú 1999 Toán - Lý
9 Ngô Tố Loan 1978 GV Long Phú 1999 Toán
10 Đinh Thị Mai 1978 GV Long Phú 1999 Toán
11 Đặng Phú Nhâm 1984 GV Long Phú 2005 Toán - Tin
12 Nguyễn Thị Yến 1979 GV Hoà Thạch 2000 Toán - Tin
13 Nguyễn Hữu Thuyên 1982 GV Liệp Tuyết 2005 Hoạ
14 Kiều Thuý Nguyện 1982 GV Tuyết Nghĩa 2005 Hoạ
15 Nguyễn Thị Thảo 1992 GV Thạch thán 2013 Toán
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
I. Nhiệm vụ 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
-   Nhận thức tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị.
2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
  - Chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
3. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của đơn vị, kỷ luật lao động
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 4. Việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
 - Quyết tâm  thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong năm học 2014 – 2015.
 - Thực hiện lối sống lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học sống mẫu mực, trong sáng.
- Hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
- Thực hiện tốt các bài thu hoạch chính trị. Vận động GV tham gia, thực hiện đầy đủ các phong trào do Ngành, trường và các đoàn thể tổ chức.
II. Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn – Nghiệp vụ
1. Thực hiện chương trình:
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục đủ quy định trong chương trình cấp học. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Điều lệ trường học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo.
-  Thực hiện đúng chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT, dạy đúng và đủ 37 tuần, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.100% gv thực hiện đúng chương trình 37 tuần/năm học, dạy đúng chuẩn kiến thức của mỗi bài học, chương học, soạn giảng đúng quy định, không cắt xen chương trình, thực hiện đúng quy chế cho điểm theo quy định.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, coi trọng kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 58.
- Giáo viên nắm vững quy chế, chương trình giảng dạy, chuẩn kiến thức. Tổ kết hợp cùng Chuyên môn nhà trường thường xuyên theo dõi sổ đầu bài, lịch báo giảng.
2. Thực hiện quy chế chuyên môn:
- Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác.
-  Đảm bảo thực hiện đầy đủ số tiết theo đúng quy định, lên lớp đúng giờ không bỏ giờ bỏ tiết, dạy đảm bảo chất lượng, có đầu tư cho tiết dạy.
-  Đảm bảo, dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá đối tượng học sinh.
   - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các lớp, đặc biệt chú trọng trao đổi rút kinh nghiệm vè chuẩn kiến thức kỹ năng mà Bộ GDĐT đã ban hành
  -  Lập  kế hoạch dạy học năm học, kế hoạch bài giảng theo yêu cầu quy định.
3. Hồ sơ sổ sách:
- Bảo đảm đầy đủ các đầu hồ sơ theo quy định quy định. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.
4. Đổi mới phương pháp giảng dạy:
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề , phương pháp thực hành trong các môn học đẩm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nhệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
- Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.
- Sử dụng tốt các phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác;  cải tiến phương tiện dạy học phù hợp đặc điểm lớp học, tình hình trang thiết bị của Nhà trường.
100% GV lên lớp đúng giờ, đầy đủ dụng cụ dạy học, có giáo án. Giảng dạy có hiệu quả cao
5. Soạn giảng:
100% GV soạn bài đúng quy định. Khuyến khích soạn bài bằng máy tính. 80% giáo án xếp loại tốt, 20% giáo án loại Khá.
- Kiểm tra định kỳ, thường xuyên hồ sơ giáo viên theo quy định.
- Kiểm tra đột xuất 2 lần/ 1gv/ năm.
6. Đổi mới kiểm tra đánh giá:
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo thông tư 58 do Bộ GDĐT ban hành trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh.
- Đối với môn Toán: mỗi GV nộp đề kiểm tra (gồm câu hỏi ôn tập, ma trận nhận thức, ma trận đề, đề, đáp án) cho chuyên môn nhà trước trước 2 tuần.
- Sử dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống và hiện đại, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng.
7. Ứng dụng CNTT – Sử dụng thiết bị dạy học – Dạy các tiết thực hành:
- Sử dụng tốt các phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác, áp dụng đổi mới phương pháp vào việc dạy học, để tiết học đạt hiệu quả cao nhất.
- Sử dụng các thiết bị dạy học thường xuyên có hiệu quả.
- Khuyến khích dạy các tiết thực hành  ở các phòng bộ môn  sử dụng công nghệ thông tin và các phương pháp dạy học tích cực nhằm đem lại hiệu quả cao
8. Công tác Chủ nhiệm lớp:
- Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động và duy trì nề nếp, sỹ số học sinh, giáo dục kỹ năng sống, nếp sống văn minh thanh lịch.
Chỉ tiêu: 100% GVCN hoàn thành các yêu cầu do Nhà trường đưa ra, thực hiện tốt chỉ tiêu của hoạt động Đội. Tổ chức buổi Sinh hoạt  lớp đầy đủ, thân thiện, hiệu quả.
9. Đồ dùng dạy học:
- 100%  giáo viên sử dụng đồ dụng dạy học thường xuyên có hiệu quả.
- Theo dõi tình hình sử dụng đồ dùng dạy học qua sổ đăng ký sử dụng.
10. Sáng kiến Kinh nghiệm
 - Chỉ tiêu: 2 GV đăng ký Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở viết SKKN có chất lượng cao chiếm 14,2 %.
11. Chuyên đề Toán:
- Thực hiện 3 chuyên đề có hiệu quả trong một năm có chất lượng vào các tháng 9, tháng 11 và tháng 2 trong năm học 2014 – 2015.
12. Bồi dưỡng HS giỏi
 * Chỉ tiêu:
Môn Toán 8: Có 3 em được công nhận hs giỏi cấp Huyện 
Môn Tin 8: Có 2 em được công nhận hs giỏi cấp Huyện
Môn Vật Lý 8 : Có 3 em được công nhận hs giỏi cấp Huyện
* Biện pháp.
- Bám sát kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học của nhà trường
- Chọn lựa, phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu học Toán – Lý ngay từ lớp 6.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.
- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng hs trong quá trình học tập
13. Kiểm tra Hồ sơ:
* Chỉ tiêu:
-         100 % hồ sơ GV được tổ kiểm tra định kỳ.
-         100% Gv được kiểm tra đột suất 2 lần/1gv/năm.
-         80% xếp loại tốt, 20 % xếp loại khá.
* Biện pháp:  
 - Kiểm tra thường xuyên theo quy định và theo lịch của BGH.
 14. Thi GV giỏi:
 Chỉ tiêu :- 100%  gv  tham gia thi GV Giỏi cấp trường.
                 - 100% LDTT
15. Thao giảng, dự giờ:
Chỉ tiêu:
-  Thao giảng: 2 tiết/gv, dạy thể nghiệm 2 tiết/gv
-  Xếp loại tốt 80% số tiết.
-  Dự giờ 18 tiết/gv
* Biện pháp: Tiến hành thao giảng dạy thể nghiệm vào các ngày lễ trong năm như dịp 20/11, 26/03...............
16. Thanh tra toàn diện:
* Chỉ tiêu: Thanh tra toàn diện 5 gv
-         Học kỳ I:   3 đ/c
-         Học Kỳ II: 2 đ/c
     -  Xếp loại tốt: 100%
Biện pháp: Dự giờ 2 tiết, kiểm tra toàn bộ hồ sơ.
17. Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn:
 
Xếp Loại Môn
TOÁN VẬT LÝ TIN MỸ THUẬT
  SL % SL % SL % SL Đạt
Giỏi 180 20,2 160 17.9 147 35  
 
890  =100%
Khá 391 43,9 355 39,8 189 45
TB 271 30,4 322 36,3 69 16,4
YẾU 40 5,4 53 6 15 3,6
Kém 0 0 0 0 0 0
T/ số 890 100% 890 100% 420 100% 890 100%
 
 III. Nhiệm vụ 3: Công tác tự bồi dưỡng, phát triển năng lực sư phạm
1. Việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm vững vàng , đổi mới nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Sử dụng mạng Internet để lấy một số tư liệu phục vụ giảng dạy, sử dụng email để trao đổi thông tin, sử dụng phần mềm để soạn giáo án điện tử
 - Hợp tác với đồng nghiệp trong việc tổ chức nghiên cứu phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học.
 - Nghiên cứu, thiết kế các phần mềm cần thiết theo nhu cầu của công việc Nhà trường, của việc giảng dạy có hiệu quả cao
2. Thăm lớp – Dự giờ – Thao giảng:
- Đây là một hoạt động có hiệu quả lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy cô giáo, sự học tâp của học sinh. Vì thế, bản thân giáo viên nỗ lực cùng đồng nghiệp trong việc thường xuyên thăm lớp, dự giờ, thao giảng đúng kế hoạch.
a- Thăm lớp: Thường xuyên thăm lớp giảng dạy, tìm hiểu tâm tư học sinh, nắm bắt năng lực lĩnh hội kiến thức học sinh, qua đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp
b- Dự giờ:   Dự giờ  18 tiết/ năm/GV x 14GV =  252 tiết
                     Tổ trưởng : 52 tiết/năm.
c- Thao giảng: Thao giảng :  2 tiết/ năm x 14 GV = 28 tiết
                          Dạy thể nghiệm: 2 tiết/năm x 14 Gv = 28 tiết.       
3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu kém:
a- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học và dự kiến các thầy cô phụ trách bồi dưỡng.
b- Phụ đạo học sinh yếu kém:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phân công Thầy, cô phụ đạo học sinh yếu.
4. Tham gia học tập các chuyên đề chuyên môn:
- Tham gia đầy đủ có hiệu quả các chuyên đề đầu năm ( Vào tháng 8) do phòng GD & ĐT tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề,  rút kinh nghiệm qua các tiết dự giờ, thao giảng, thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.
5. Biện pháp:
-   Tích cực sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học.
-   Có những biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng HS, khích lệ tinh thần học của HS.
-   Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn, các buổi hội họp của nhà trường.
-   Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ bản thân.
IV. Nhiệm vụ 4: Nhiệm vụ đoàn thể
 * Chỉ tiêu:
 - Có  1 - 2 giáo viên  được Chi bộ Đảng xem xét, giới thiệu học lớp cảm tình Đảng.
- Lớp Chủ nhiệm: Các lớp đều là lớp tiên tiến hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Cá nhân: Có 1 CSTĐ cơ sở ; 12 GV đạt danh hiệu LDTT. 
- Tổ: Lao động tiên tiến cấp Huyện
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG.

1. Tháng 8 năm 2014.

-    Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo viên
-   Tổ chức ôn và thi lại cho học sinh các khối lớp
-   Tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng máy vi tính duyệt danh sách giáo viên sử dụng giáo án in.
-   Phân công chuyên môn xếp thời khóa biểu.
-   Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai tới học sinh cuộc thi "Em yêu lịch sử"
-   Triển khai cuộc thi KHKT, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
-   Ổn định nề nếp học sinh đầu năm học.
2. Tháng 9 năm 2014
-    Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/09/2014
-    Thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung chương trình dạy học.
-    Xây dựng kế hoạch thi liên môn, kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo viên
-    Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
-    Kiểm tra hồ sơ giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn
-    Thực hiện chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng phần mềm Powerpoit 2010"
-    Triển khai thao giảng, dạy thể nghiệm.
-    Đăng kí dạy thêm, học thêm
-    Đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân và chỉ tiêu bộ môn
-    Xây dựng kế hoạch của tổ.
-   Gv chủ nhiệm triển khai đại hội chi đội, họp phụ huynh học sinh đầu năm.
3. Tháng 10 năm 2014
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
-   Phối hợp với nhà trường tổ chức HNCNVC vào ngày 06/10/2014
-   Tiếp tục đăng kí thao giảng, dạy thể nghiệm
-   Họp tổ chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn
-   Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo viên.
-   Kiểm tra đột xuất 2 giáo viên.
-   Tổng hợp các danh hiệu đăng kí thi đua cá nhân nộp về nhà trường.
-   Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí giáo viên
-   Duy trì nề nếp dạy buổi 2
-   Gvcn phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
4. Tháng 11 năm 2014
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-  Duy trì tốt nề nếp dạy và học.
-  Thi đua hai tốt, tăng cường dự giờ, thao giảng chào mừng ngày 20/11.
-  Thực hiện dạy buổi chiều nghiêm túc và hiệu quả.
-  Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
-   Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các môn: Ngữ văn, Thể dục, Địa Lý.
-   Thu nộp sản phẩm thi dạy học theo chủ đề tích hợp, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn.
-   Tham gia cuộc thi KHKT cấp Huyện.
-   Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8
-   Thẩm định tiết dạy giáo viên đăng ký CSTĐ cơ sở
-   Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
-   Sinh hoạt tổ chuyên môn.
5. Tháng 12 năm 2014
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-  Thi đua lập  thành tích chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12.
- Tổ chức thao giảng đợt II và thẩm định giáo viên giỏi cấp trường đến hết ngày 15/12.
-   Tập trung ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, ra đề kiểm tra HKI đúng theo duy định và nộp về tổ chuyên môn ( Tổ chức kiểm tra đề chung)
-   Duy trì tốt kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng học sinh lớp 8.
-   GVCN tổ chức HĐNGLL theo đúng chủ điểm, tích hợp giáo dục KNS cho học sinh.
-   Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí giáo viên.
-   Kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ giáo viên.
-   Sinh hoạt tổ chuyên môn
-   Sơ kết học kỳ I vào 30/12/2014.
6. Tháng 1 năm 2015
-   Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-   Triển khai thực hiện nội dung học kỳ II bắt đầu từ ngày 02/01/2015
-   Thi nghề phổ thông cho học sinh K9
-   Nộp đề cương SKKN về PGD
-   Thi giải toán trên mạng cấp trường
-   Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03.
-    Kiểm tra định kỳ, đột xuất giáo viên
-    Kiểm tra toàn diện 1 đ/c giáo viên
-    Duy trì tốt kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng học sinh lớp 9.
-    Duy trì nề nếp dạy buổi 2.
-    Sinh hoạt tổ chuyên môn, bình xếp thi đua xếp loại học kỳ I
7. Tháng 2 năm 2015
-   Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-   Duy trì tốt nề nếp, sĩ số học sinh
-   Thực hiện phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HSG nghiêm túc, chất lượng.
-   Triển khai thực hiện chuyên đề
-   Tổ chức thao giảng, dạy thể nghiệm đợt 2 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng 3/2.
-   Tham gia thi giải toán bằng máy tính cầm tay
-   Tham gia dự thi các môn học sinh giỏi mở rộng khối 8.
-    Cập nhật điểm sổ chính và phần mềm thường xuyên.
-    Kiểm tra toàn diện 1 gv
-    Kiểm tra định kỳ, đột xuất giáo viên
-    Họp tổ chuyên môn
8. Tháng 3 năm 2015.
-    Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-    Duy trì tốt nề nếp, sĩ số học sinh
-    Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm chiến thắng 30/04
-    Tiếp tục thao giảng, dạy thể nghiệm đợt 2
-    Tổ chức thực hiện chuyên đề
-     Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
-    Học sinh tham gia dự thi HSG Thành Phố, HSG cấp huyện môn kỹ Thuật
-    Thi giải toán qua mạng Internet
-    Cập nhật điểm phần mề, sổ điểm chính thường xuyên.
-    Kiểm tra đột xuất, định kỳ hồ sơ giáo viên.
-    Sinh hoạt tổ chuyên môn.
9. Tháng 4 năm 2015
-  Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm chiến thắng 30/04
-  Tổ chức cho học sinh khối 8 thi HSG  giỏi cấp huyện .
-   Ôn tập chuẩn bị  kiểm tra học kì II.
-   Hoàn thành hồ sơ gv giỏi các cấp .
-   Hoàn thành chế độ điểm và vào sổ điểm đày đủ cho hs .
-   Kiểm tra giáo án và hồ sơ theo kế hoạch .
-   Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo viên
- GVCN hoàn thành quyết toán các loại quỹ về nhà trường
- Sinh hoạt tổ chuyên môn.
10. Tháng 5 năm 2014
-  Kiểm tra học kì II chậm nhất  vào ngày 7.5.
-  Hoàn thành  việc vào điểm và kiểm tra đánh giá hs vào ngày 15.5
-  Hoàn thành chương trình học vào ngày 25.5 .
-  Kết thúc năm học vào ngày 29.5và hoàn thành chương trình vào ngày 22/05.
-   Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua, đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng
-  Thu và chấm sáng kiến kinh nhiệm vào ngày 10.5
-  Tổ chức liên hoan cháu ngoan Bác Hồ và bàn giáo học sinh về địa phương.
-   Bình bầu thi đua cả năm .
-   Tổng kết năm học  2014-2015.
   Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của tổ: Toán – Lý trong năm học 2014 - 2015. Rất mong sự giúp đỡ, góp ý của Chi Bộ, BGH và các đoàn thể để tổ hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra.
 
                                                                           Hoà Thạch, ngày 15/09/2014                                                      
                                                                                           Tổ trưởng
 
 
                                                                                   
                                                                                    Nguyễn Vũ Khanh
 
                   
 PHÊ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 109 | lượt tải:37
Video
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay4,099
  • Tháng hiện tại97,721
  • Tổng lượt truy cập993,449
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Thi toán online
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây