* KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

Thứ tư - 26/11/2014 09:30
- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt động từng tháng, bám sát các hoạt động của nhà trường, cập nhật thường xuyên các thông tin cũng như các hoạt động của PGD.
                                                                           

Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

          

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2014

 

-  Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia tích cực các cuộc vận động.
 -  Ổn định sỹ số học sinh và nề nếp đầu năm học
 -  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn
-   Nhận và hoàn thành các đầu hồ sơ sổ sách
-   Tham dự các chuyên đề chuyên môn do phòng tổ chức
-   Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2014 - 2015
-   Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo viên
-   Tổ chức ôn và thi lại cho học sinh các khối lớp
-   Tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng máy vi tính duyệt danh sách giáo viên sử dụng giáo án in.
-   Phân công chuyên môn xếp thời khóa biểu.
-   Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai tới học sinh cuộc thi "Em yêu lịch sử"
-   Triển khai cuộc thi KHKT, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
                                                                          
                                                                           Hoà Thạch, ngày 05/08/2014
                                                                                           Tổ trưởng
 
 
                                                                         
                                                                                       Nguyễn Vũ Khanh  
 
 

Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

          

                      

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2014

 

 

-   Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.            Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-    Thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung chương trình dạy học.
-    Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/09/2014
-    Thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh nội dung chương trình dạy học.
-    Xây dựng kế hoạch thi liên môn, kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo viên
-    Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
-    Kiểm tra hồ sơ giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn
-    Thực hiện chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng phần mềm Powerpoit 2010"
-    Triển khai thao giảng, dạy thể nghiệm.
-    Đăng kí dạy thêm, học thêm
-    Đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân và chỉ tiêu bộ môn
-    Xây dựng kế hoạch của tổ.
-    Gv chủ nhiệm triển khai đại hội chi đội, họp phụ huynh học sinh đầu năm.
                                                                          
                                                                            Hoà Thạch, ngày 03/ 09/2014
                                                                                             Tổ trưởng
 
                                            
                                                                                       Nguyễn Vũ Khanh  
 
 

Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

          

                      

                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2014

 

 

-    Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-   Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
-   Phối hợp với nhà trường tổ chức HNCNVC vào ngày 06/10/2014
-   Tiếp tục đăng kí thao giảng, dạy thể nghiệm
-   Họp tổ chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn
-   Kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo viên.
-   Kiểm tra đột xuất 2 giáo viên.
-   Tổng hợp các danh hiệu đăng kí thi đua cá nhân nộp về nhà trường.
-   Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí giáo viên
-   Duy trì nề nếp dạy buổi 2
-   Gvcn phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
-   Cử giáo giáo viên bộ môn Toán - Vật lý - Mỹ thuật tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp.
-  Chuẩn bị tốt hồ sơ sổ sách đón đoàn kiểm tra của PGD theo kế hoạch.
 
                                                                            Hoà Thạch, ngày 01/10/2014
                                                                                           Tổ trưởng
 
 
                                                                          
                                                                                     Nguyễn Vũ Khanh  
 
 

Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

                   

                              

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2014

 

 

-  Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia tích cực các cuộc vận động.
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-  Duy trì tốt nề nếp dạy và học.
-  Thi đua hai tốt, tăng cường dự giờ, thao giảng chào mừng ngày 20/11.
-  Thực hiện dạy buổi chiều nghiêm túc và hiệu quả.
-  Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
-   Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các môn: Ngữ văn, Thể dục, Địa Lý.
-   Thu nộp sản phẩm thi dạy học theo chủ đề tích hợp, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn.
-   Tham gia cuộc thi KHKT cấp Huyện.
-   Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8
-   Kiểm tra năng lực đối với giáo viên đăng ký CSTĐ  ( đ/c: Bùi Thảo)
-   Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
-   Sinh hoạt tổ chuyên môn.
-   Tổ chức cho học sinh thi IOE tiếng anh vào thứ 7, ngày 29/11/2014
-   Vào điểm sổ điểm chính và phần mềm thường xuyên.
                                                                     
                                                                          Hoà Thạch, ngày 03/11/2014
                                                                                           Tổ trưởng
 
 
                                                                         
                                                                                     Nguyễn Vũ Khanh   


Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

                      

                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2014

 

-    Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-  Thi đua lập  thành tích chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12.
- Tổ chức thao giảng đợt II và thẩm định giáo viên giỏi cấp trường đến hết ngày 15/12.
-   Tập trung ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, ra đề kiểm tra HKI đúng theo duy định và nộp về tổ chuyên môn ( Tổ chức kiểm tra đề chung 2 môn: Toán – Văn )
- Tổ chức thi giải toán trên mạng cấp trường vào ngày 22/12
- Tổ chức thi học kỳ I hai môn Văn + Toán vào ngày 23/12
-   Duy trì tốt kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng học sinh lớp 8.
-   GVCN tổ chức HĐNGLL theo đúng chủ điểm, tích hợp giáo dục KNS cho học sinh.
-   Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí giáo viên.
-   Kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ giáo viên.
-   Sinh hoạt tổ chuyên môn
-   Sơ kết học kỳ I vào 30/12/2014.
 
                                                                           Hoà Thạch, ngày 02/12/2014
                                                                                           Tổ trưởng
 
       
                                                                                      Nguyễn Vũ Khanh   

Trường THCS Hoà Thạch

        Tổ Toán - Lý

          

                      

                            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2015

 
Mỗi GV cần gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo và thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-  Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội qui cơ quan.
-  Triển khai thực hiện nội dung học kỳ II bắt đầu từ ngày 02/01/2015
-  Duy trì nề nếp học buổi 2
-  Tham gia ngày hội CNTT cụm Cấn Hữu vào ngày 16/01/2014
-   Thi nghề phổ thông cho học sinh K9 vào ngày 29, 30/01/2014 tại cụm Đông Yên.
-   Nộp đề cương SKKN về PGD
-   Thi giải toán trên mạng cấp trường.
-   Thi IOE tiếng anh cấp Huyện tại trường.
-   Ôn tập, bồi dưỡng HSG mở rộng khối 8
-   Tổ chức thao giảng, dạy thể nghiệm đợt 2
-   Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03.
-    Kiểm tra định kỳ, đột xuất giáo viên
-    Kiểm tra toàn diện 1 đ/c giáo viên
-    Sinh hoạt tổ chuyên môn, bình xếp thi đua xếp loại học kỳ I
 
                                                                           Hoà Thạch, ngày 09/01/2014
                                                                                           Tổ trưởng
 
 
                                                                         
                                                                                     Nguyễn Vũ Khanh  
 


Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

112/GDĐT

Công văn 112/PGDDT về phòng chống bạo lực học đường

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:4

110 /GDĐT-THCS

Công văn triển khai một số nội dung trọng tâm cuối năm học

Thời gian đăng: 23/04/2019

lượt xem: 2 | lượt tải:4

25/KH-PGD

-Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBQL< GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

18/2018/TT-BGDDT

Thông tư của BGD hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:3

14/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 14/2018/TT-BGĐT

Thời gian đăng: 14/04/2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 110 | lượt tải:37
Video
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,242
  • Tháng hiện tại97,966
  • Tổng lượt truy cập993,694
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Thi toán online
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây